BrilZ - Online.nl

De opticien van Buren, voor Brillen en Contactlenzen.

Sponsoring

Wij dragen een warm hart toe aan alle katachtigen op de wereld. Om die reden steunen wij de werkzaamheden van de Stichting "Spots".

Door een percentage van de winst te doneren zijn onderzoekers in staat studie te doen naar onder andere leeuwen in Namibie.

Voor extra informatie kijk op: www.stichtingspots.nl